Psychic na si RUDY Baldwin, Nakikita ang mas malakas na trang sabog ng Bulkang Taal

665

Taal Volcano Would Erupt Anytime soon, said Rudy Baldwin

After reports of swelling of the Taal Volcano, Rudy Baldwin came forward to share what she has seen on her Batangas Vision on September 25, 2020.

Baldwin began her Batangas vision with a reminder that what she saw was soon to happen, and that people should thoroughly pray to God. A powerful earthquake that would shake the lake and ground would occur anytime soon, it would have a great impact that even the neighboring places such as Cavite and Laguna would experience its rage.

“Isang malakas na Lind ang nakikita ko sa vision ko at kahit ang dagat ay niyanig ng malakas na lindol deretso sa kalupaan at malakas ang impact ng pagyanig ng lindol dahil pati Cavite ay naramdaman ang yanig. Kahit Laguna ramdam ang yanig,” she said on her Facebook page.

She’s also seen fissures and sinkholes on the streets. Taal volcano would spew lava and its eruption would be more powerful unlike of that eruption on January 2020. “Don ko nakita ang mas malakas pa na pagsabog ng Taal dahil sa apoy na nakikita ko. Sa karagatang dagat nakikita ko ang paglapit ng lamang dagat sa dalampasigan, maraming maraming isda me buhat at patay na lamang dagat.”

Baldwin also mentioned that the smoke wafting out from the crater of Taal seemed like steam, but in her live of vision, the eruption was undeniably great as though it was challenging the faith of every person.

“Hindi ko makits ang tsunami sa pangyanig ng dagag ngunjt ang bulkang taal ay naulit ang pag gising nito higit pa sa nakaraan. Ang pagbuk ng sea tornado sa ibabaw at ilalim ng dagat ay hindi ko halos kayang pagmasdan,” she added.

“Walang imposible sa panalangin tawagin natin ng sabay sabay ang Dios upang lahag ng nasa vision ko ay huwag ng manggari at ibigay na ang katahimikan ng bulkang taal,” she said.

Baldwin also discouraged people to climb the mountain and sail the sea because the Batangas vision could possibly happen any time soon as she said, “laban sa hamon ng buhay at huwag makalimot na manalangin.”

After reports of swelling of the Taal Volcano, Rudy Baldwin came forward to share what she has seen on her Batangas Vision on September 25, 2020.

Baldwin began her Batangas vision with a reminder that what she saw was soon to happen, and that people should thoroughly pray to God. A powerful earthquake that would shake the lake and ground would occur anytime soon, it would have a great impact that even the neighboring places such as Cavite and Laguna would experience its rage.

“Isang malakas na Lind ang nakikita ko sa vision ko at kahit ang dagat ay niyanig ng malakas na lindol deretso sa kalupaan at malakas ang impact ng pagyanig ng lindol dahil pati Cavite ay naramdaman ang yanig. Kahit Laguna ramdam ang yanig,” she said on her Facebook page.

She’s also seen fissures and sinkholes on the streets. Taal volcano would spew lava and its eruption would be more powerful unlike of that eruption on January 2020. “Don ko nakita ang mas malakas pa na pagsabog ng Taal dahil sa apoy na nakikita ko. Sa karagatang dagat nakikita ko ang paglapit ng lamang dagat sa dalampasigan, maraming maraming isda me buhat at patay na lamang dagat.”

Baldwin also mentioned that the smoke wafting out from the crater of Taal seemed like steam, but in her live of vision, the eruption was undeniably great as though it was challenging the faith of every person.

“Hindi ko makits ang tsunami sa pangyanig ng dagag ngunjt ang bulkang taal ay naulit ang pag gising nito higit pa sa nakaraan. Ang pagbuk ng sea tornado sa ibabaw at ilalim ng dagat ay hindi ko halos kayang pagmasdan,” she added.

“Walang imposible sa panalangin tawagin natin ng sabay sabay ang Dios upang lahag ng nasa vision ko ay huwag ng manggari at ibigay na ang katahimikan ng bulkang taal,” she said.

Baldwin also discouraged people to climb the mountain and sail the sea because the Batangas vision could possibly happen any time soon as she said, “laban sa hamon ng buhay at huwag makalimot na manalangin.